Home » Zdrowie » Erotyka czy już pornografia?

Wiele osób zadaje sobie czasami pytanie, czy jakiś film albo zdjęcie jest już pornografią, czy jeszcze kwalifikuje się pod pojęcie erotyki. Te dwa pojęcia są oczywiście dość bliskoznaczne, jednak o ile erotykę większość z nas kwalifikuje jeszcze jako coś do przyjęcia, albo nawet coś będące na pograniczu sztuki, o tyle pornografia ma wydźwięk zdecydowanie pejoratywny. Ale przecież zbiegają się te pojęcia w jakimś jednym, wspólnym punkcie. Ostra erotyka w łagodna pornografia, jak to odróżnić? To już nie jest zadanie dla językoznawców czy artystów. Tego rozdziału każdy dokonuje sam, we własnym sumieniu. to co dla jednej osoby będzie jeszcze formą zdecydowanie do przyjęcia w odbiorze, inną będzie razić od pierwszego wejrzenia. Dlatego ciężko o jakąś zasadniczą definicję obydwóch tych pojęć. Wszelkie obrazy, czy to filmowe, czy to utrwalone w danym momencie na zdjęciu, muszą podlegać indywidualnej ocenie, która powinna być autonomiczna i zgodna z sumieniem widza. Nasza intymność, jak i odbieranie intymności innych, jest bowiem sprawą bardzo kruchą i zdecydowanie należy o nią samemu zadbać.